logo VVA Informatisering
Bedankt voor uw interesse. Wij vragen u om enkele informatie, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functietitel. Wij verwerken deze gegevens met toestemming van u, om u uit te nodigen voor het webinar, u verdere informatie te sturen en technische problemen op te lossen. Wij zullen uw informatie vertrouwelijk behandelen en niet delen met anderen, tenzij verplicht door wetgeving. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 2 maanden na het webinar.

Houd er rekening mee dat de webinar ook opgenomen zal worden en online wordt gepubliceerd. U kunt zelf kiezen of u wel of niet met beeld en geluid wilt deelnemen aan de webinar.

Verder heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact op met info@vva-informatisering.nl. Op onze website (www.vva-informatisering.nl) vindt u ook ons onze privacyverklaring met daarin nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.