logo VVA Informatisering

Applicatielandschap

De ‘Cloud’ is het nieuwe normaal en ‘verSaaSen’ is niet voor niets een werkwoord. Het applicatielandschap is in ontwikkeling. Hoe houden we het veilig en toegankelijk? Waar staat mijn data? Wat past bij onze organisatie, ‘best of breed’ of ‘best of suite/platform’? Vragen genoeg, maar wat is jullie visie?

Haal alles uit je applicatielandschap

Het applicatielandschap is de afgelopen 10 jaar ingrijpend veranderd. Applicaties draaien niet langer op eigen servers, maar op gemeenschappelijke infrastructuur (IaaS) of worden aangeboden als een dienst (SaaS). Het creëert mogelijkheden voor het gebruik, een constante performance en lagere kosten. Tegelijkertijd voegt het ook complexiteit toe. Keuzes zoals ‘best of breed’ versus ‘best of suite/platform’ zijn aan de orde van de dag.

Een goed applicatielandschap heeft voor elk proces of functie, maar één goedwerkende applicatie. Informatie is beschikbaar in het bronsysteem en uitwisseling met andere systemen is geautomatiseerd, gestandaardiseerd en gevalideerd: ‘one single source of truth’.

Applicaties zijn onderling verbonden middels een centraal systeem (Enterprise Service Bus, ESB) of op basis van gestandaardiseerde koppelvlakken (Application Programming Interfaces, API’s), de keuze wordt vaak bepaald door veranderlijkheid, het aantal uitwisselingen van informatie en het belang van een koppelvlak, realtime, near realtime, of periodiek.

Werken in de Cloud

Bijna iedereen is momenteel op weg naar ‘the Cloud’, de werkplek, applicaties en informatie zit in (hybride) systemen verbonden door het internet. Met je (virtuele) werkplek heb je toegang en doe je tijd en plaats onafhankelijk je werk. Deze nieuwe werkvormen eisen nieuwe randvoorwaarden op het gebied van security en privacy.

Heb je hulp nodig bij een pakketselecties of aanbesteding? Op basis van een traditionele aanbesteding, best value aanpak, of een combinatie zetten wij samen met jullie de leveranciers in hun expert rol om het beste dat ze hebben aan te laten bieden. We helpen met het maken van goede keuzes voor jouw organisatie en het geven van richting om de beste aanbieding te krijgen. Onze projectmanagers begeleiden de implementatie, helpen mee met de adoptie en ondersteunen bij de organisatieverandering. De inrichting van de beheerorganisatie en het organiseren van het test en releasemanagement nemen we daar uiteraard in mee.

Producten & Diensten

G
Implementaties
Ondersteuning van organisaties met de implementatie van nieuwe systemen en werkwijzen op digitaal gebied. Onze implementatie toolkit bevat alle best practice tools en werkwijzen die zich in de praktijk hebben bewezen als waardevol en effectief. De toolkit helpt met het maken van een snelle start met het opstellen van documenten en zorgt voor een herkenbare structuur binnen de (project)organisatie. Dat resulteert in efficiëntie en effectiviteit. Zo verhoogt de kwaliteit van de documentatie en daarmee de implementatie.
G
Selecties
We helpen met het selecteren van de juiste oplossing voor het probleem, het selecteren van de juiste partij om de oplossing te implementeren en het contracteren van deze partij. Wij hanteren hierbij steeds vaker een ‘best value’ aanpak gebaseerd op onze ruime ervaring met selectietrajecten. Zo laten wij de leverancier aan het roer: laat je (meer) leiden door de expert en bieden ruimte voor onderscheidend vermogen van leveranciers. We zijn extra scherp op risico’s voor de opdrachtgever waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft en streven naar partnership.
G
Correspondentie ondersteuning
Bij de overstap op een nieuw ERP-systeem verandert er technisch veel, ook op het gebied van correspondentie. Wij ondersteunen bij het inrichten van de correspondentiemodules. Alle verschillende brieven worden geanalyseerd, omgezet en uiteraard getest, zodat ze geschikt zijn voor de nieuwe omgeving. Daarnaast verzorgen we training, zodat medewerkers zelfstandig bestaande correspondentiesjablonen kunnen onderhouden en nieuwe kunnen maken.
G
Correspondentie opschoning
We ondersteunen bij de inrichting van correspondentiemodules en het verzorgen van training gericht op het maken en onderhouden van correspondentiesjablonen. Daarnaast bieden wij incidentele ondersteuning bij het oplossen correspondentie issues en zelfs begeleiding in het volledig opschonen van de correspondentie en de achterliggende (ERP) techniek.
G
Test- en releasemanagement
Updates binnen applicaties kunnen zowel een risico als een kans vormen. Goed testen is daarom belangrijk. Structuur aanbrengen in testmanagement. Automatiseren waar mogelijk. Testen wordt weer leukt door het toevoegen van de funfactor. We nemen brede proces- en systeemkennis mee en ontzorgen gebruikers, zodat zij zich kunnen focussen op de inhoud. Met onze innovaties zijn we ook in staat om een deel van het testen te automatiseren, wat veel tijdswinst voor de organisatie oplevert.
G
Masterclass: Enterprise Content Management (ECM)
Herken je dit? Chaos op netwerkmappen, ongeautoriseerd gebruik van Cloudoplossingen (schaduw-IT), geen overzicht, lang zoeken, meerdere versies, onduidelijke afspraken en meer? Hoe je daarmee om kan gaan leer je tijdens een Masterclass Enterprise Content Management (ECM). ECM gaat verder dan de wijze waarop informatie wordt verzameld en beheerd. Het gaat ook over hoe informatie wordt gearchiveerd en ontsloten.

Meer weten over

APPLICATIE-
LANDSCHAP

Meer weten over

APPLICATIELANDSCHAP