logo VVA Informatisering

Datakwaliteit & Informatievoorziening

Informatie leidt tot kennis, maar hoe kom je van (ruwe) data naar informatie, hoe krijg je correcte en actuele informatie beschikbaar en visueel? Welke bron bevat de waarheid en wie heeft toegang tot welke informatie en waarom? Hoe is het gesteld met de informatievoorziening en datakwaliteit binnen jouw organisatie?

Werken aan goede informatie

Informatievoorziening is in het huidige bedrijfsleven niet meer weg te denken en vaak van een strategisch belang. Maar om te beschikken over informatie is data van goede kwaliteit een harde eis. In de afgelopen decennia is de beschikbaarheid van data exponentieel toegenomen. Maar om van deze data bruikbare informatie te maken, dat vereist de nodige inspanning.

Wat is datakwaliteit?

Datakwaliteit is een breed begrip. Het gaat daarbij over zaken als toegankelijkheid, relevantie correctheid en volledigheid, maar ook over het juiste detailniveau voor het nemen van besluiten of het kunnen doen van geldige uitspraken. Wat zijn de definities, is de data gestandaardiseerd en daarmee te interpreteren? Om datakwaliteit te organiseren en te borgen, moet je aan de slag met ‘data governance’, op het vlak van mens, proces, informatie en techniek.

In kaart brengen van data

Wij kunnen helpen met het in kaart brengen van je data en het inzichtelijk maken van informatie in dynamische dashboards en rapportages. Daarnaast geven we advies met het oog op de inrichting van processen voor het verbeteren en borgen van datakwaliteit. We beschikken over praktische handvatten om met datakwaliteit in de eigen organisatie snel stappen vooruit te maken.

Producten & Diensten

G
DigiDashboard

Dit beheer dashboard, opgebouwd in PowerBI, helpt bij structureren en automatiseren van test- en releasemanagement en vervangt het handmatig genereren van rapportages. Het dashboard toont altijd actuele en volledige informatie. Hiermee wordt het mogelijk om stakeholders tot op issue niveau te informeren over de testvoortgang, actuele incidenten, de urgentie en de impact. Het DigiDashboard is binnen één dag te implementeren en is onderhoudsvrij te gebruiken.

G
Process mining dashboard

Met het process mining dashboard wordt een organisatie in staat gesteld om interne bedrijfsprocessen te visualiseren en te analyseren. Het dashboard toont op basis van logdata uit de proces ondersteunende systemen (near) realtime het daadwerkelijke procesverloop met bijhorende KPI’s. Het process mining dashboard is inclusief dataontsluiting gemiddeld binnen tien dagen te implementeren.

Masterclass Trainingen

G
Masterclass Business Intelligence

Hoe maak je van BI een succes? Uit onderzoek blijkt dat de implementatie van BI projecten bij 70% van de organisaties mislukt. Veel organisaties zijn bezig met Business Intelligence, maar wat heb je nodig om BI tot een succes te maken? In deze masterclass van een halve dag staan we aan de hand van een BI framework stil bij de belangrijkste elementen van een succesvol BI traject. Zaken als visie en strategie, governance, datakwaliteit, architectuur en uitvoering komen aan bod. Daarnaast geven we inzicht in de belangrijkste succesfactoren en valkuilen van BI en welke randvoorwaarden er nodig zijn voor een succesvol BI Traject.

G
Workshop PowerBI

Is er binnen jouw organisatie behoefte aan realtime gebruiksklare informatie op een plek zonder veel handmatig werk in Excel? Leer werken met Microsoft PowerBI! Bouw je eigen dashboards voor een beter overzicht die precies tonen waar behoefte aan is. PowerBI is te koppelen met iedere applicatie. In deze workshop leer je gegevens ophalen, gebruiksklaar maken en vervolgens om te zetten in bruikbare visualisaties.

Meer weten over

INFORMATIE-
VOORZIENING
& DATAKWALITEIT

Meer weten over

INFORMATIEVOORZIENING & DATAKWALITEIT