logo VVA Informatisering

Digitale Transitie

De digitale transformatie versnelt. De wereld is ‘connected’. Informatie, producten en diensten zijn altijd en overal beschikbaar. Alles is mogelijk, maar wat is jullie ambitie?

Klaar voor de toekomst?

I&A is nu in veel bedrijfstakken een strategisch middel om organisatiedoelen te realiseren en te voldoen aan de verwachtingen van stakeholders. Digitale transitie is noodzakelijk voor organisaties om klaar voor de toekomst te blijven. Heb jij al een heldere aanpak voor ogen? Hieronder belichten we een aantal vraagstukken die we tegenkomen tijdens deze transitie.

Vormgeven van de toekomst

Iedere digitale transitie begint bij de organisatie zelf; wat wil je bereiken, wat heb je in huis en van welke digitale mogelijkheden wil je slim gebruik maken? Hieruit volgen I&A-speerpunten’ die we omzetten in een concrete projectenportfolio om deze te realiseren.

Belangrijk is om te kijken naar de gehele ontwikkelopgave. De inzet van nieuwe technologie is mooi, maar gaat alleen renderen als medewerkers er goed mee kunnen werken, er oog is voor digitaal veilig werken en beheerorganisaties met hun opgave meegroeien. We verbinden technologische innovatie met sociale innovatie voor het beste resultaat.

Onze aanpak

Als leverancier-onafhankelijke adviseur begeleiden we maatschappelijke organisaties bij hun digitale transformaties. We stellen samen met onze klanten een digitale strategie op, inclusief een praktische roadmap voor de realisatie. Zo zet jouw organisatie doordachte stappen in de digitalisering. We voeren (pakket)selecties uit, adviseren over de inrichting van de I&A beheer & ontwikkel organisatie en trainen medewerkers op digitale vaardigheden en security- en privacy awareness. Naast een adviserende rol, ondersteunen wij ook bij implementaties. Deze combinatie maakt dat we de impact van onze adviezen kennen en weten welke valkuilen onze klanten moeten vermijden om succesvol te zijn.

Producten & Diensten

G
Digitale strategie

Het behalen van organisatiedoelstellingen gebeurt het meest effectief en efficiënt wanneer informatisering en automatisering (I&A) integraal op de organisatie(in)richting zijn afgestemd. Het opstellen van een digitale strategie borgt de samenhang tussen organisatiedoelen en -inrichting. Daarbij komen zaken als procesinrichting, informatievoorziening, het applicatielandschap, de ICT-infrastructuur, de beheer- en ontwikkelorganisatie én informatiebeveiliging & privacy ruimschoots aan bod.

G
DigiCoaching
DigiCoaching helpt gebruikers om hun digitale vaardigheden te verbeteren en hun digitale zelfredzaamheid te vergroten. Dit naast reguliere functioneel beheertaken die vooral zijn gericht op het oplossen van problemen. DigiCoaching biedt laagdrempelige ondersteuning door (young) professionals én de inzet van een DigiPlatform met superhandige tools. Dit zorgt voor digitaal zekere medewerkers, duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers én een beter gebruik van aangeschafte systemen.
G
ECM en digitaal (samen)werken

Waar je leg je welke gegevens vast? Is dat een vraag die ook bij jouw organisatie speelt? Je bent geen uitzondering! Steeds meer softwaretoepassingen bieden overlappende functionaliteit aan. Denk aan MS Teams/SharePoint/OneDrive, Document Management Systemen, ERP/ECD oplossingen, Klantvolgsystemen, etc. Dus moet je vanuit een (ECM) visie gaan bepalen wat logisch, slim en veilig is om te doen. In onze aanpak geven we samen met de klant antwoorden op deze vragen.

G
Procesoptimalisatie met RPA
Onze slimme RPA oplossingen verbeteren en versnellen besluitvorming en automatiseren repetitieve taken. Het biedt oplossingen voor het verlagen van de administratieve last en het verhogen van de productiviteit én werkvreugde in organisaties.
G
Data-gedragen werken
Organisaties die de kracht van data willen benutten helpen we met PowerBI, Process Mining dashboards en Datascience toepassingen met Artificial Intelligence. Wij geloven niet in algoritmes die automatisch voor organisaties beslissingen nemen. Wel in een aanpak waarbij medewerkers leren werken met deze tools en zich geholpen voelen met de voorspellende en adviserende kracht van deze toepassingen. Data-gedragen werken noemen we dat.
G
Cloud en SaaS
Steeds meer software wordt als een Cloud oplossing aangeboden via een SaaS model. Daarmee kunnen deze systemen altijd en overal met een internetverbinding worden benaderd. Een mooie ontwikkeling, die ook een aantal uitdagingen kent. Met onze Cloud Readyness Scan heb je snel inzichtelijk in hoeverre jouw organisatie al is voorbereid op die uitdagingen. We kijken naar je voorbereiding en planning, gebruikersorganisatie, nieuwe kostenmodel, koppelingen, informatievoorziening, maatwerk, I&A beheerorganisatie, beheerwerkzaamheden, informatiebeveiliging, continuïteit & performance en de digitale fitheid van je organisatie.
G
Moderne werkplek
Onderdeel van de digitale transitie is de overstap naar een moderne werkplek voor medewerkers. Naarmate steeds meer applicaties vanuit de (Public) Cloud worden aangeboden, worden traditionele RDS/Citrix omgevingen vervangen door nieuwe werkplek concepten met MS Virtual Desktop, Published Apps, Intune, Azure en IAM/MFA toepassingen. De nadruk ligt naast gebruikersvriendelijkheid steeds meer op het veilig kunnen werken. Dit stelt niet alleen eisen aan de moderne werkplek maar ook aan de hostingpartij die deze levert.
G
I&A beheer & ontwikkelorganisatie
We zien een aantal trends die van invloed zijn op de (her)inrichting van een I&A beheer & ontwikkel organisatie. Zo worden applicatielandschappen diverser en complexer met alle koppelingen. Zorgt continuous delivery voor (veel) meer software updates en minder grip op de planning ervan. Zijn bedrijfsprocessen gedigitaliseerd maar lopen digitale vaardigheden van medewerkers daar op achter. Worden nieuwe technologieën toegepast zoals RPA, Process Mining, Datascience/AI en testautomatisering. Werken organisaties vaker samen om de kostenstijging van I&A af te remmen, professionaliteit te organiseren en om continuïteit te borgen. Vanuit de perspectieven van werkstructuur, werkgewoonten en werkbeleving helpen wij onze klanten om zich voor te bereiden voor deze opgave.
G
Veilig digitaal werken
De digitale transitie is gericht op het benutten van nieuwe technologische mogelijkheden. Logisch! Maar heb ook aandacht voor de informatiebeveiliging en privacybescherming die met innovaties samenhangen. Veilig digitaal werken vraagt continu aandacht van de organisatie en haar medewerkers. Wij helpen organisaties in de gehele PDCA cyclus van informatiebeveiliging & privacybescherming.

Meer weten over

DIGITALE TRANSITIE

Meer weten over

DIGITALE TRANSITIE