logo VVA Informatisering

Procesoptimalisatie

Hoe voeren we een proces zo efficiënt en effectief mogelijk uit? Deze vraag staat vaak pas centraal wanneer een proces niet soepel verloopt. We kunnen de vraag echter ook omdraaien: Hoe kunnen we onze huidige processen nóg efficiënter en effectiever maken? Inzicht verkrijgen in het huidige proces is daarbij de eerste stap. Maar wat komt daarna?
Efficiënter werken door procesoptimalisatie

Het incasseren van huur, het registreren van een nieuwe cliënt of het afhandelen van een klacht zijn allemaal voorbeelden van repeterende werkzaamheden. Voor al dit soort zaken zijn processen ingericht. Een proces geeft richting aan het behalen van een bepaald doel door input middels allerlei tussenstappen om te zetten in output. Externe factoren, denk aan bijvoorbeeld (AVG) wet- en regelgeving, scheppen bepaalde kaders.

Een goed ingericht proces leidt hierbij tot het verhogen van de klanttevredenheid, reductie van kosten en besparing van tijd; win-win-win.

Vaak hebben organisaties hun processen minder goed in beeld en op orde dan zij zelf willen. Hierdoor worden processen minder efficiënt en effectief uitgevoerd dan nodig is. Dit zadelt medewerkers met meer administratieve lasten op en leidt tot extra werk.

Stap 1: Breng het proces in kaart

Met behulp van Process mining, een techniek waarmee je deze inzichten aan de hand van data kunt ophalen, is te zien hoe het proces in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe dit zich verhoudt tot het vooraf bedachte, theoretische model. Waar wijkt het proces af? En welke procesvarianten zijn wellicht ongewenst? Onnodige herhalingen van processtappen en bottlenecks zijn op deze manier eenvoudig op te sporen én te verhelpen.

Stap 2: Verbeter het proces

Aan de hand van de opgedane inzichten kunnen vervolg acties worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de volgorde van stappen, het beperken van het aantal procesvarianten of arbeidsintensieve onderdelen te automatiseren. Dat kan onder andere met behulp van Robotic Process Automation (RPA). Zo worden tijd en kosten bespaard en kunnen medewerkers meer tijd besteden aan de zaken die er écht toe doen. Bij onze producten en diensten op het gebied van procesoptimalisatie vind je een greep uit de robots die we al hebben draaien.

Process mining en RPA zijn bewezen technieken waar wij onze klanten graag bij helpen. We adviseren, trainen, bouwen, implementeren en onderhouden en maken processen bij onze klanten zo elke dag effectiever en efficiënter. Uiteraard houden we de ontwikkelingen op het gebied van procesoptimalisatie nauwlettend in de gaten. Om bij bewezen succes ook nieuwe(re) technieken, denk bijvoorbeeld aan Artificial Intelligence, in te kunnen zetten voor jouw organisatie.

Producten & Diensten

G
SMS Robot

Een SMS Robot herinnert klanten aan afspraken of houdt ze op de hoogte van de status van een ingediend verzoek of klacht. SMS is een snel en doeltreffend informatiemiddel. Een SMS bericht wordt immers sneller en vaker gelezen dan een e-mail, brief of bericht in het klantportaal. Dit lijdt tot minder no shows, telefoontjes en mailtjes, goed geïnformeerde huurders/cliënten en een hogere klant- tevredenheid. De SMS Robot is naar eigen wens in te richten, snel op te leveren en je betaalt alleen per daadwerkelijk verstuurde SMS. We vertellen graag meer over hoe de SMS Robot onze klanten met succes ondersteunt.

G
RPA Opportunity scan

RPA, wat is het en wat kun je er allemaal mee? Tijdens de opportunity scan gaan we hier uitvoerig op in. Vervolgens onderzoeken we met elkaar op interactieve wijze uitgebreid welke processen binnen de organisatie geschikt zijn voor de inzet van RPA. Vaak levert dit een hele lijst op. De volgende stap is natuurlijk om een van deze processen daadwerkelijk te vertalen naar een RPA oplossing!

G
RPA in a day

Tijdens de scan krijg je in korte introductie in RPA en UIPath in het bijzonder. Vervolgens ga je er zelf mee aan de slag en bouwen de deelnemers zelf een simpele maar werkende robot. Vervolgens kijken we met elkaar naar de mogelijkheden voor RPA binnen de eigen organisatie.

G
Contract aanpassingen

Grootschalige aanpassingen in variabele componenten van contracten, overeenkomsten of voorwaarden, komen bij uitstek in aanmerkingen voor verwerking door een robot. Denk hierbij aan bedragen, percentages, etc. Dit gaat snel en foutloos en voorkomt een hoop extra werk voor medewerkers.

G
Meterstanden
Een proces dat bijzonder geschikt is voor de inzet van een robot is het controleren en het aan- en afmelden van de meterstanden in het energie portaal.
G
Bankafschriften vereffenen
Binnenkomende betalingen worden door deze robot volautomatisch vereffent met de openstaande posten. Zo hebben de medewerkers van de administratie meer tijd voor andere complexere taken.
G
Gegevens wijzigen en opschonen

Het op grote schaal opschonen ven wijzigen van gegevens is een taak die uitermate geschikt is voor een robot. Repeterend, tijdrovend en foutgevoelig.

Meer weten over

PROCES-
OPTIMALISATIE

Meer weten over

PROCES-
OPTIMALISATIE