logo VVA Informatisering

Veranderde Beheerorganisatie

De versnelling van de digitale transitie maakt dat het belang van de I&A-beheer- en ontwikkelorganisatie groeit. Ondersteuning puur op de techniek en issues, is niet meer voldoende. Ontwikkelen van en coachen op de digitale vaardigheden van medewerkers is minstens zo belangrijke. Is jullie beheerorganisatie hierop ingericht?

I&A is volwaardig businesspartner

I&A is nu in veel bedrijfstakken een strategisch middel om organisatiedoelen te realiseren en te voldoen aan de verwachtingen van stakeholders. Digitale transitie is noodzakelijk voor organisaties om klaar voor de toekomst te blijven. Heb De I&A-beheerorganisatie was voorheen met name verantwoordelijk voor het stabiel houden van de verschillende systemen. Door de toenemende ontwikkelsnelheid en IT kosten, is de I&A-beheer- en ontwikkelorganisatie steeds belangrijker geworden om optimaal rendement te halen uit de verschillende systemen.

Daarnaast heeft de I&A-afdeling steeds minder een ondersteunende rol. I&A is een volwaardige businesspartner om te voldoen aan de wensen en eisen van de organisatie. Zij hebben een brugfunctie, samen met de kerngebruikers, om de gesignaleerde wensen van de organisatie door te vertalen in mogelijkheden binnen bestaande en nieuwe systemen en applicaties.

Kerngebruiker en proceseigenaren: een belangrijke rol in de organisatie!

De rol van de kerngebruiker en proceseigenaar wordt steeds belangrijker met de toenemende complexiteit van het applicatielandschap. Kerngebruikers zijn inhoudelijk expert van de processen en systemen en zien kansen om processen te optimaliseren. Proceseigenaren voeren regie op het te ondersteunen proces, stellen eisen aan de informatievoorziening en bepalen prioriteiten in het innovatieproces.

Onze diensten en producten richten zich op de zelfredzaamheid van de medewerkers en de doorontwikkeling van applicaties. De kerngebruikers worden ondersteund in hun rol zodat zij hun inhoudelijke kennis kunnen inzetten voor het optimaliseren van de applicaties en de ontwikkeling van het kennisniveau van de collega’s.

Producten & Diensten

G
Beheer & Ontwikkelorganisatie

I&A is voor jouw organisatie waarschijnlijk geen kerntaak, maar wel een belangrijke randvoorwaarde. De bedrijfsapplicaties en werkplek vormen de basis voor de dagelijkse ondersteuning van de werkzaamheden. Beschikbaarheid van informatie, kwaliteit van data, verantwoording over en inzicht in je organisatie worden steeds belangrijker. Dit vraagt om een goed ingerichte beheer en ontwikkelorganisatie, waarin alle rollen, functies en verantwoordelijkheden zijn belegd. Wij adviseren over het samenstellen van een efficiënte en effectieve mix tussen intern beleggen, uitbesteden onder regie en volledig uitbesteden op contractbasis.

G
DigiCoaching

DigiCoaching helpt gebruikers om hun digitale vaardigheden te verbeteren en hun digitale zelfredzaamheid te vergroten. Dit naast reguliere functioneel beheertaken die vooral zijn gericht op het oplossen van problemen. DigiCoaching biedt laagdrempelige ondersteuning door (young) professionals én de inzet van een DigiPlatform met superhandige tools. Dit zorgt voor digitaal zekere medewerkers, duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers én een beter gebruik van aangeschafte systemen.

Meer weten over

BEHEER-
ORGANISATIE

Meer weten over

BEHEERORGANISATIE