logo VVA Informatisering

Rob Vermeulen

“Door binnen het MT periodiek de voortgang van I&A gerelateerde projecten te agenderen, vindt actieve sturing en besluitvorming plaats op programmaniveau en worden bewuste en doordachte keuzes gemaakt. VVA ondersteunt ons daarbij.”