logo VVA Informatisering

VVA: Corporaties moeten hun bedrijfsvoering digitaal transformeren en toekomstbestendig maken

Woningcorporaties hebben de laatste jaren grote sprongen gemaakt als het gaat om digitalisering en automatisering. Maar daarmee is de kous niet af. Wat zijn de volgende stappen die genomen moeten worden, waarom is dat zo belangrijk en welke rol is daarbij weggelegd voor het bestuur en de RvC? CorporatieGids Magazine sprak daarover met partners Martijn Videler, Piet Verdult en Mark Musters van VVA.

Jullie hanteren het credo ‘Futurizing your business’; wat verstaan jullie daaronder?

Het benadrukt twee punten. Namelijk dat we organisaties ondersteunen bij hun digitale transformatie en daarmee toekomstbestendig maken. Het woord ‘business’ geeft aan dat de organisatie en haar doelgroep centraal moeten staan en niet de techniek.

Waarom is dit zo belangrijk voor woningcorporaties?

Het tempo van technologische vooruitgang is hoog. Als je daar als organisatie niet op tijd op anticipeert en organiseert, krijgen huurders en medewerkers daar last van. Neem als voorbeeld ontwikkelingen rondom de cloud. Aan de ene kant verschuiven een aantal technische beheertaken naar softwareleveranciers, wat ontzorgt. Aan de andere kant ontstaat een situatie waarbij je als organisatie steeds minder regie hebt over het moment en de frequentie van nieuwe releases. In een uitgebreid applicatielandschap in de cloud met veel koppelingen kun je straks hele dagen vullen met testen, zeker als deze applicaties op enig moment het niveau bereiken van continuous delivery, waarbij continu nieuwe softwareversies worden gepusht. Een beheerorganisatie die hierop is toegerust en slim gebruikmaakt van bijvoorbeeld testautomatisering kan die uitdaging prima aan.

 
Jullie pleiten ervoor dat digitalisering meer op de agenda van de RvC en besturen moet komen; waarom?

De impact van digitalisering op de dienstverlening is zo groot dat het wel een item op die agenda’s móet zijn. We zien bij onze klanten duidelijk dat dit besef groeit en het ook steeds meer prioriteit krijgt. Dat is een goede ontwikkeling. Een RvB of RvC moet in staat zijn om de organisatie uit te dagen. Bijvoorbeeld over hoe data ingezet wordt ten behoeve van een betere dienstverlening en lagere bedrijfslasten, hoe de ethische kant van toepaste algoritmes geborgen wordt of welke stappen de organisatie moet zetten om daarvoor de juiste competenties te ontwikkelen. Allemaal goede vragen met de blik op de nabije toekomst.

Waarom zou de inzet van DigiCoaches daarbij meer opleveren dan de inzet van een functioneel beheerder?

Waar een functioneel beheerder zich doorgaans op het oplossen van issues in een applicatie richt, is het takenpakket van een DigiCoach breder. Zo richt een DigiCoach zich niet alleen op een stuk software, maar ook op de gebruiker. De inzet is om de kloof tussen technologische mogelijkheden en digitale vaardigheden van medewerkers te dichten. Dat bevordert werkplezier en versterkt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Vaak combineren we DigiCoaching met DigiChallenges. Een ludieke competitie waarin teams over afdelingen heen opdrachten moeten uitvoeren die hun digitale kennis en vaardigheden een boost geven. Dat is niet alleen leuk, maar bevordert ook de teamspirit en het digitaal zelfvertrouwen van medewerkers. Thema’s die daarbij voorbij komen zijn bijvoorbeeld het optimaal benutten van functionaliteiten binnen MS Teams of van een nieuw ERP-systeem. Waardevol voor gebruikers én de organisatie, die veel geld investeert in IT-oplossingen en doorgaans maar een beperkt deel ervan benut.

Hoe helpen al deze technologische veranderingen uiteindelijk de huurder?

Pas vrij recent zijn corporaties de waarde van data gaan inzien. Terwijl het benutten ervan klanten en medewerkers erg vooruit kan helpen. Bijvoorbeeld door met algoritmes woningzoekenden in hun klantreis te ondersteunen bij het vinden van geschikte woonruimte. Of door incassomedewerkers te ondersteunen met een dashboard waarop zij van een specifieke klant de meest kansrijke betalingsregeling in beeld krijgt met termijnen en bedragen. Daardoor blijven huurders vaker uit de betalingsproblemen en neemt het aantal uitzettingen af. En corporaties maken minder incasso- en deurwaarderskosten en verlagen hun huurderving. Dat zijn ontwikkelingen die je vanuit maatschappelijk en financieel perspectief eigenlijk niet mag negeren.

Wat zijn innovatieve ontwikkelingen die aan de horizon gloren waar corporaties zich op moeten voorbereiden?

We kunnen zondermeer stellen dat RPA uit de kraamkamer is, ook binnen de corporatiesector. Dat is een blijvertje en steeds meer corporaties zetten hun softwarerobot met naam en al op de loonlijst. Zo’n digitale assistent hoeft nooit in quarantaine en raakt niet vermoeid met saaie repetitieve taken, al werkt hij dag en nacht. Ook process mining voor een realtime röntgenfoto van je procesverloop en data science met verklarende en voorspellende algoritmes zijn sterk in opkomst. Dat betekent wat voor het personeelbestand van de toekomst; meer specialistisch werk. Zowel op gebied van de ondersteunende technologie en ook op het bieden van dienstverlening op maat aan klanten. En daar is het juist om te doen.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Else Loof

VVA

Nieuws

Ontdek de wereld van AI met onze AI webinar!

​Met enthousiasme kijken we terug op een interessante AI-webinar die vol zat met waardevolle inzichten en inspirerende discussies. Tijdens deze webinar hebben we een diepgaande verkenning gemaakt van de actuele ontwikkelingen, trends en toepassingsmogelijkheden van AI. Van fundamentele theoretische principes tot praktische implementaties, we hebben de deelnemers meegenomen op een inspirerende reis door de grenzeloze wereld van kunstmatige intelligentie.