logo VVA Informatisering

VVA sluit aan als samenwerkingspartner bij de

ICT Benchmark Woningcorporaties van M&I/Partners

In 2002 namen CorpoNet (destijds rechtsvoorganger NetwIT), Henk Korevaar (destijds F-fectis) en M&I/Partners het initiatief tot de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties. Jaarlijks doen tussen de 30 en 40 woningcorporaties mee aan deze benchmark. Dit jaar werd de benchmark voor de 22e keer uitgevoerd. Ter verdere versterking van de benchmark alsmede de borging van de continuïteit treedt VVA als samenwerkingspartner tot de samenwerking toe.

Henk Korevaar: “Weliswaar loop ik met mijn 70 jaar nog steeds over van nieuwe ideeën en ben ik nog volop actief in onder meer de woningcorporatiesector. Het wTCO-initiatief is betekenisvol voor de sector en ver-dient continuïteit waarvoor we met VVA als samenwerkingspartner nu een goede stap zetten.”

Patrick van Eekeren, partner, en mede-initiatiefnemer wTCO: “M&I/Partners heeft op enig moment de focus gelegd bij organisaties in de publieke en semi-publieke sector, met een accent op organisaties in zorg en overheid. Ook in die sectoren zijn we gekend als benchmarkpartij. Omdat digitalisering ook in de woningcorporatiesector nog steeds verder aan belang wint, is het goed om met VVA nog meer sectorspecifieke kennis en ervaring aan boord van het benchmarkteam te hebben.”

Ter illustratie over het groeiende belang van ICT binnen de sector, de ontwikkeling van één van de kengetallen uit de benchmark: inmiddels geeft een corporatie jaarlijks gemiddeld 186 euro per VHE uit aan ICT. Bij de start in 2002 lag dit bedrag net iets onder de 100 euro per VHE. In de benchmark wordt inmiddels niet meer alleen naar de kosten van ICT gekeken, maar ook naar volwassenheid van de ICT-processen en digitale volwassenheid. In essentie gaat het om het delen van inzichten met betrekking tot het beheersen van ICT-kosten én het realiseren van toevoegde waarde voor de klantdienstverlening en bedrijfsvoering met behulp van ICT. In maart 2024 start de 23e editie van de ICT Benchmark Woningcorporaties. Voor meer informatie en inschrijven, zie: www.wtco.nl.

Leen Spaans, secretaris CorpoNet, en mede-initiatiefnemer wTCO: “Als CorpoNet hebben wij het wTCO-initiatief altijd ondersteund, waarbij we het benchmarkmotto ‘verbeteren door te vergelijken’ van harte onderschrijven. De verdere versterking van het initiatief juichen wij dan ook alleen maar toe.

Martijn Videler, Partner bij VVA, is verheugd met het partnerschap. “De founding fathers van de wTCO benchmark hebben echt iets waardevols geïnitieerd en doorontwikkeld voor de sector. Met plezier brengen we onze marktkennis en -ervaring in. Onder meer bij het interpreteren en duiden van de analyseresultaten. We zien ook kansen om te innoveren en kijken er naar uit om het benchmarkinstrument in dit partnerschap samen door te ontwikkelen.”

VVA

Ontwikkelingen | Trends

Onze eerste indrukken van Microsoft Copilot

De afgelopen maanden heeft een aantal collega's intensief gebruik gemaakt van Microsoft Copilot. En goed nieuws, waar Microsoft Copilot voorheen nog enkel in het Engels beschikbaar was, is het sinds deze week ook (bijna) volledig beschikbaar in het Nederlands! Onze collega Lennart Bakx deelt zijn ervaringen tot nu toe!

Klantcases

Lieven de Key: Een jaar na de lancering van Tobias 365

In mei 2022 ging Lieven de Key live met Tobias 365, na enkele noodzakelijke functionele uitbreidingen in juli en oktober werd het project in december overgedragen aan de beheerorganisatie. Een jaar na de lancering interviewt projectleider Eric Jansen van VVA-informatisering Jan-Kees Medik, de opdrachtgever en directeur Financiën & Bedrijfsvoering bij Lieven de Key.

Nieuws

Ontdek de wereld van AI met onze AI webinar!

​Met enthousiasme kijken we terug op een interessante AI-webinar die vol zat met waardevolle inzichten en inspirerende discussies. Tijdens deze webinar hebben we een diepgaande verkenning gemaakt van de actuele ontwikkelingen, trends en toepassingsmogelijkheden van AI. Van fundamentele theoretische principes tot praktische implementaties, we hebben de deelnemers meegenomen op een inspirerende reis door de grenzeloze wereld van kunstmatige intelligentie.

Klantcases

Contractverlenging Maasvallei en Woningstichting Berg & Terblijt

Vrijdag 21 januari was de contractverlenging met Maasvallei Maastricht en Woningstichting Berg en Terblijt. Ralph Reisinger van Maasvallei zei het volgende over de contractverlenging met Itris: “Maasvallei heeft de digitale strategie herijkt en hierbij gekeken welke manier ViewPoint ons daarin kan blijven ondersteunen in het behalen van deze ambities.